Våre generelle kjøpsvilkår

Kjøps – og reisevilkår

 

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Travel Treasure til forbrukere.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer.

Vi leverer tjenestene hovedsakelig til det norske markedet, men også til utlandet.

Kontakt:
E-post: support@traveltreasure.no
Vi svarer forløpende.

Kjøpsvilkår og leveranse gjelder alle avsnitt / punker på denne nettsiden.

 

Partene

Arrangør er:
Traveltreasure.no
Organisasjonsnummer: 920 560 032

Postadresse:
Dagaliveien 19, 0776 Oslo

Traveltreasure.no blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kunde er:
Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

 

Opplysninger i nettbutikken

Vi jobber med å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive eller trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

 

Reisens pris

Arrangøren kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfallsdato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt.

Depositumet skal ikke overstige kr. 2.000 pr. person. Alternativt kan arrangøren beregne depositum som en prosent av reisens totale pris. I tilfelle skal depositumet ikke overstige 10% av denne.

Betalinger

Betaling skjer ved den valgte betalingsmåten i kassa. Betalingsmåten levert av Bambora sammen med partnere.

Kortbetaling akseptert av Visa, MasterCard og Maestro. Fakturering av kredittkortet ditt blir gjort direkte.

Vi kan garantere at det er trygt å handle hos oss. Hvis du returnerer en tjeneste her; pakkereise, blir pengene tilbakeført gjennom Bambora.

Har du en rabattkode kan du løse inn dette hos oss. Dersom ikke annet er oppgitt har våre rabattkoder en gyldighet på maks et år fra utstedelsesdato.

 

Forventet bekreftelse tidspunkt til kunde

Normal reisebekreftelse tidspunkt er mellom 1 – 5 minutter, avhengig av reisevalg. Din reisedokument/referanse vil du motta kort tid etter innsendt ordre. Vi sender alle våre ordrer gjennom e-post/SMS. Vi har gratis tjeneste på dette dersom ikke annet er spesifisert.

Vi har risikoen for tjenestene her; reisepakker frem til de overtas av deg, det vil si når du har fått bekreftelse i din besittelse eller befinner deg i den aktuelle reise destinasjon. Dersom bekreftelse av tjenestene her; reisepakke blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har informasjon om det. Avhengig av tjenestenes art og forsinket bekreftelse lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve ordre tilbake, kreve erstatning eller heve avtalen.

 

Markedsføring

Etter en handel har vi rett til å benytte eposten til kunden for å sende ut nyhetsbrev med tilbud og nyheter som passer inn for Traveltreasure.no. Nyhetsbrev er gratis og kan avregistreres når det måtte passe kunden. Mottas det ved uhell at det fortsetter, kontakt oss på support@traveltreasure.no så tar vi deg bort fra listen.

 

Kataloger og brosjyrer som stilles til rådighet for kunden skal inneholde tydelig og forståelig informasjon om prisen samt i nødvendig utstrekning om reisemål, transporter, innkvartering, måltider, reiseplan, innreisebestemmelser, betalingsvilkår og vilkår om minste antall kunder.

Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen med mindre opplysningene må antas å ha vært uten betydning for kundens beslutning om å delta i pakkereisen. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Arrangøren skal i informasjonsmateriellet gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås.

Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring (Angrerett)

Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om det (angrefrist).
Angrerettsskjema finner du på denne linken.

Arrangøren skal tilby kunden en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løs fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3.

 

Avbestilling

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14. dagene før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen etter avtalen skal ta til.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente til, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

 

Personvern, sikkerhet og personopplysninger

I forbindelse med bestillingen, godtar du at Traveltreasure.no kan lagre og bruke informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss. Traveltreasure.no vil ikke avsløre din personlige informasjon til tredjepart. Under Privacy Act, har du behov, en gang i året, retten til å være en del av den informasjonen vi har lagret om deg. Vi forbeholder oss retten til å bruke e-post for å sende markedsføring og nyhetsbrev.

Reisende studenter bør ha dokumentasjon. Alle  studenter bes om å avgi og fremme gyldig studentbevis på det gjeldene året. Ugyldig studentbevis vil medføre avvisning på den gjeldende reise. Vedkommende ansvarliggjøres for å dekke 50%  av reisebeløpet til arrangør. Alle gyldige studentbevis sendes og rapporteres til support@traveltreasure.no